23. Ulusal Biyokimya Kongresi

1 Prof. Dr. Ali Demirsoy, Bellek Oluşumu ve Bilgi Edinimi                                         

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2 Prof.Dr. Arzu Seven, Kortizol, Metabolik Sendrom Ve Kardiyovasküler Hastalıklar 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3 Uzman Dr. Berrin Berçik İnal, Diyabet, Prediyabet ve Gebelik Diyabeti Tanı ve İzleminde Yeni Yaklaşımlar 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4 Birsen Can Demirdöğen, Bazı Antioksidan Enzimlerin Genetik Polimorfizmleri İle İskemik İnme İlişkisi 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

5 Dr. Diler Aslan, HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

6 Doç. Dr. Doğan Yücel, Bilimsel Yayınlarda Hakemlik Süreci 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

7 Ebru Saatçi, Sütteki Şeytan: Hastalıkta Ve Sağlıkta A1 Ve A2 Süt 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

8 Prof. Dr. Engin Ulukaya, Hücre Ölümünün Tıp ve Biyolojik Bilimlerdeki Önemi ve İlgili Serum Belirteçleri 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

9 Doç. Dr. Erdinç Devrim, Neonatal Sepsis Tanısında Kullanılan Belirteçler 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

10 Gül Güner Akdoğan, Lisansüstü Eğitimde FEBS'den Nasıl Daha İyi Yararlanılabilir? 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

11 Prof. Dr. Hüray İşlekel, LC-TANDEM MS-MRM Temel Araştırma Ve Klinik Laboratuvarda Kullanımı  

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

12 İhsan Çalış, Doğal Kaynaklardan Biyoaktif Steroit Türevleri 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

13 Prof. Dr. A. Kevser Özden, Yazarlar & Hakemler 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

14 Mehmet Şeneş, Lbys İle Hasta Raporlarına Katkı: Yorum Ve Hesaplama İşlemleri 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

15 Dr. Muammer Yücel, Yenidoğan Hiperbilirubinemisine Laboratuvar Yaklaşımı: Analitik Sorunlar 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

16 Dr.Muhittin A.SERDAR, Kanıta Dayalı Klinik Laboratuvarlarda Risk Analizi ve Tarama Test Uygulamaları 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

17 Prof. Mustafa B A Djamgoz, The functional role of ion channels in cancer: New developments! 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

18 Dr. Nurzen Sezgin, Kan Sayımında Yeni Parametreler ve Teknik Sorunlar  

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

19 Doç. Dr. Okhan Akın, Bilimsel Araştırma Etiği 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

20 A. Özen Akyürek, Yeni Barkod Teknolojileri : 2D/Karekod ve RFID Tıbbi Laboratuvarda Güncel Uygulamalar ve Potansiyel Yararları 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

21 Doç. Dr. Sebahat Özdem, Yüksek Duyarlıklı Kardiyak Troponin : Fark nerede 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

22 Prof. Dr. Süleyman DEMİR, Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

23 Prof. Dr. Tolunay Baykal, LC/MSMS İle Genişletilmiş Yenidoğan Taraması 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

24 Yrd.Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Metabolik Hastalıkların Multiplex Sistemlerle Analizi 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

25 Dr. Ufuk Akdıkan Uzm. Dr. Hacer Savaş, Yeni Laboratuar Testlerinin Geri Ödeme Kapsamına Alınması 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

26 Dr. Yahya R. Laleli, Türk Biyokimya Dergisi Turkish Journal Of Biochemistry 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

27 Doç. Dr. Yasemin Baskın, Kanser Tanı Ve Tedavisinde Bireysel Tıp Uygulamaları 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

28 Prof. Dr. Yeşim Özarda, Pediatrik Referans Aralıkları Kritik Değerler 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

29 Yard. Doç. Dr. Zekeriya Kurşat, Laboratuvar İşletmecisinin Hukuki Sorumluluğu 

Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ