Hakkımızda

Genel Bilgi

Türk Biyokimya Derneği (TBD), temel ve uygulamalı biyokimya (klinik biyokimya, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, moleküler tıp, biyoinformatik, vb) alanında çalışan tüm araştırıcıları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla 1975 yılında Ankara’da kurulmuştur. İlgili alanlarda  düzenlediği bilimsel aktivitelerle üyeleri arasında mesleki dayanışma, bilgi paylaşımı ve bilimsel işbirliklerini oluşturmayı ve desteklemeyi hedefleyen Dernek aynı zamanda ülkemizde  biyokimya biliminin ilerlemesini sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde biyokimya eğitimini iyileştirmek için de çalışmaktadır. Tıbbi laboratuarların hizmet standartlarını arttırmaya yönelik olarak yeterlilik, kalite ve akreditasyon konularında eğitimler vererek hasta bakımını iyileştirmek de, Derneğin temel ilgi alanlarından biridir. TBD, aynı zamanda aktif işbirlikleri içinde olduğu resmi (Sağlık Bakanlığı) ve diğer (eğitim ve araştırma kurumları) kurumlara biyokimya bilimiyle ilişkili sağlık konularında da destek vermekte ve alanıyla ilgili sağlık politikalarının geliştirilmesinde de rol oynamaktadır.

TBD, bugün 2 000’den fazla üyesi ve İstanbul, İzmir, Adana gibi üç büyük şehirde bulunan şubeleriyle, Türkiye’nin önde gelen ulusal derneklerinden birisi olmuştur. Dernek, temel ve uygulamalı biyokimya alanındaki lisansüstü öğrencileri ve tüm diğer araştırıcıları, ayrıca  Türk vatandaşı oldukları sürece yabancı ülkelerde yaşayan biyokimyacıları da üyeliğe kabul etmektedir.

 

Uluslararası Bilimsel Üyelikler

·   Federation of European Biochemical Societies (FEBS, 1978)

·  International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB, 1978)

·  Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF, 1996)

·  International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC-LM, 1997)

·  European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (previously FESCC and now EFLM, 1997)

·  European Communities Confederation of Clinical Chemists (FESCC + EC4, 2007) 

·  Balkan Association of Biosciences  (BAB, 1999)

·  World Association of Society of Patologists and Laboratory Medicine (WASPaLM, 2013)

 

Önemli Aktivite ve Hizmetler

·  Yıllık ulusal kongreler - TBD, bugüne dek Türkiye’nin değişik illerinde 25 ulusal kongre düzenlemiştir. Son yıllarda bu kongrelere katılım sayısı 500’ün üstündedir.

·  Uluslar arası konferans ya da toplantılara ev sahipliği – TBD, 3 adet Balkan Clinical Laboratory Federation kongresi (bunlardan sonuncusu 3-7 Eylül, 2007 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 15th Congress of BCLF’dir), 3 adet Balkan Biochemical Biophysical Days etkinliği, bir adet Balkan Association of Biosciences toplantısı gerçekleştirmiş olup bunların her biri 800-1 000 katılımcıyla gerçekleşmiştir. TBD, 2006 yılında İstanbul’da, FEBS tarihindeki en büyük kongrelerden biri olan 31. FEBS kongresini düzenlemiş, bu kongreye 1 148’i ülkemizden olmak üzere, 67 ülkeden, 2 436 biyokimyacı katılmış ve tüm katılımcıların özetleri (1 350 adet) “The FEBS Journal”da basılmıştır. Nobel ödüllü (2004) Aaron Ciechanover’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda ayrıca 24 ülkeden çok saygın 150 meslektaşımız konuşmacı olarak yer almıştır. Kongre öncesinde “Genç Bilim İnsanları Toplantısı” düzenlenmiş ve üç gün süren bu toplantıya da 18’i ülkemizden olmak üzere 118 genç araştırmacı katılmıştır.

·  Temel ve uygulamalı biyokimya alanında değişik konularda tematik sempozyum & kurslar – Bunlardan bazıları;  “İnternal ve Eksternal Kalite Kontrolü”, “Klinik Laboratuvarların Standardizasyonu” (1998, 2002, 2004, 2008),“Klinik Laboratuvarların Akreditasyonu”, “Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon” (İstanbul-1997), “Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi”, “Veri Madenciliği”, “Biyoistatistik”(İstanbul-2009),  “Proje Geliştirme ve Yazımı”(İzmir-2007, Kapadokya-2008), “Klinik Enzimoloji” (Antalya-2005), “Moleküler Biyoloji Teknikleri”(İzmir-2007, Kapadokya-2008, İstanbul-2009),  “Polimeraz Zincir Reaksiyonları (PCR)”, “Laboratuvarcı Gözüyle PCR’ın Görünmeyen Yüzü”,“Prokaryotik ve Ökaryotik Hücrelere Gen Aktarımı”, “Referans Aralıkları Hesaplama”, “Bilgisayar Uygulamalı Metot Validasyonu”, “TS EN ISO/IEC 15189 ve Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon”,“Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi”, “Klinik Laboratuvarda Elektroforez Uygulamaları”, “Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı”(İstanbul-2008, İzmir-2009),“Tıbbi Laboratuvarlarda Bilişim Teknolojileri” (Ankara-2010), “İnteraktif Laboratuvar Uygulamaları: Tarama, Tanı, Tedavi ve Risk Analizleri”, “Protein Kimyası” (2009),“Hasta ve Çalışan Güvenliği”, “Anormal Hemoglobinler ve Talasemi Tanısında Kullanılan Yöntemler: Hemoglobinopatilere Tanısal Yaklaşım”,“Proteomics Researches:  Basics and Clinical Application”,“Yeni Keşfedilen Yönleriyle Vitamin D”,“Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları”, “What’s New in Prenatal Screening?”“Molecular Genetic Methods in Diagnosis Biochemistry Summer School: Application of DNA Microarray” (Adana-2006). Önümüzdeki dönemde, TBD, FEBS’in her yıl desteklediği Advanced Lecture Course etkinliklerinden birisini (360° Degree Lysosome) İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı evsahipliğinde gerçekleştirecektir (23-28 Ekim 2014).

·  Lisans ve lisansüstü eğitim toplantıları – TBD, IUBMB’nin Eğitim Komitesi ile birlikte, mezuniyet öncesi ve sonrası biyokimya eğitimini kapsayan toplam 5 adet “Biochemistry and Molecular Biology Education” toplantısına ev sahipliği yapmıştır, bunlardan ikisi Ankara’da (1987, 1998) ve üçü de İzmir’de (1992, 2000, 2012) gerçekleşmiştir. Yakın zamanda (29-30 Mart, 2012) İzmir’de ise, 8th FEBS Workshop on Biochemistry and Molecular Biology Education: “Trends in Undergradute Biomolecular Science Education and Tips for Postgraduate Students and Beyond” başlıklı eğitim çalıştayı düzenlenmiştir. Ardından İstanbul’da, 5-6 Ekim 2012 tarihlerinde  “New Perspectives in Molecular Life Sciences Education” toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu alanda TBD’nin düzenlediği önemli bir toplantı da, 3-4 Mayıs 2012’de Ankara’da düzenlenen “Biyokimya Laboratuvar Eğitimine Çok Disiplinli Yaklaşım” çalıştayıdır.

·  Yayınlar - TBD, 1976’dan bu yanan, biyokimya ve ilgili alanlarda yapılmış orijinal araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlayan, yılda dört sayı olarak çıkartılan Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry)’ni yayımlamaktadır. 1979 yılından bu yana “Chemical Abstracts”ta indekslenen Türk Biyokimya Dergisi; ayrıca SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition (SCIE-2007), Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, EMBASE,  Scopus, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, Türkiye Atif Dizini gibi indekslerde yer almaktadır. Türk Biyokimya Dergisi, 2002 yılından bu yana on-line (http://www.turkjbiochem.com) ve açık erişimli olarak çıkartılmaktadır. Dergi, yakın zamanda uluslararası akademik yayıncı De Gruyter çatısı altında yayın hayatını sürdürecektir. 

·  Genç biyokimyacılar için destekler – TBD, lisansüstü eğitim gören ya da post-doc aşamasında olan genç biyokimyacıların çalışmalarını, kongrelerde sözlü ya da poster sunumu şeklinde meslekdaşlarıyla paylaşmalarını desteklemek amacıyla burslar vermektedir. Ayrıca ulusal kongrelerde, en iyi poster ve sözlü sunum alanlarında da ödüller verilmektedir.

 

Yeni Gelişmeler

Antalya’da, 12 – 15 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen “IFCC Conference”a ev sahipliği yapan TBD; burada, üç yılda bir yapılan, “IFCC WORLDLAB 2014” toplantısını, İsveç, Hindistan ve Meksika gibi çok güçlü ülkeler ile yarışarak Ülkemize kazandırmıştır. Toplantı, İstanbul’da “İstanbul Kongre Merkezi”nde (ICC) 22 – 26 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Kongre’ye 1 619 özet gönderilmiş olup bu sayı 1 000-1 300 özetle yapılan IFCC WorldLab kongreleri için bir rekordur.

Yakın zamanda ise, TBD tarafından, 2016 yılında yapılacak olan 41. FEBS Kongresi ülkemize kazandırılmıştır. Kongre 3-8 Eylül 2016 tarihlerinde Kuşadası’da, çok gelişmiş teknik özelliklere sahip, “Efes Kongre Merkezi”nde, düzenlenecektir. Kongre açılışı, açılış dersi ve kokteyli’nin de Efes antik kentinin amfi tiyatrosunda yapılması planlanmıştır.

 

İletişim:
Adres: Hirfanlı Sokak, Banu Apartmanı, 9/3, GOP 06700 Ankara / Türkiye

Tel: 0 (312) 447 0997  (Pazartesi-Cuma, 13:00-18:00)

Faks: 0 (312) 447 0963

E-Posta: info@turkbiyokimyadernegi.org.tr

          Web sitesi:  http://www.turkbiyokimyadernegi.org.tr