Metabolomik Çalışma Grubu

Halef Okan Doğan Çalışma Grubu Başkanı

Çalışma grup üyeleri

 • Prof. Dr. Emirhan Nemutlu (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya A.B.D)
 • Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Biyokimya A.B.D.)
 • Prof. Dr. Mustafa Çelebier (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya A.B.D.),
 • Doç. Dr. Onur Şenol (Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya A.B.D.)
 • Doç. Dr. Gözde Ertürk Zararsız (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Gökmen Zararsız (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Engin Koçak (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya A.B.D.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuba Reçber (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya A.B.D.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cemil Can Eylem (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya A.B.D.)
 • Araş. Gör. Ozan Kaplan (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya A.B.D.)
 • Öğr. Gör. Dr. Erhan Canbay ( Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)