Kılavuzlar

 Başlık
1.Sağlık Bakanlığı Tetkik Ve Teşhis Hizmetleri Tıbbi Biyokimya Toplam Test Süreci Rehberi
2.İzin Verilen Toplam Hata Hedeflerine Göre Laboratuvar Performansı İçin Kısa Rehber
3.Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Kısa Kılavuz
4.Klinik Biyokimya Uzmanları İçin Etik İlkeler
5.Laboratuvar ve Diyaliz Atıkları İçin Rehber (Taslak)
6.Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri
7.Glukozmetre Uzlaşı Raporu : HASTANEDE KULLANILAN HASTA BAŞI GLUKOZ METRELERİN SEÇİM KRİTERLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER
8.Tıbbi Laboratuvarlarda Santrifüj Kullanım Kılavuzu
9.Kronik Böbrek Hastalığında Laboratuvarcılar İçin Kılavuz
10.Guideline for Venous Blood Collection  (Phlebotomy) 3nd Edition -ENG-
11.VENÖZ KAN ALMA (FİLEBOTOMİ) KILAVUZU 3. Revize Baskı
12.Kronik Böbrek Hastalığı Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Kısa Kılavuz
13.Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling
14.PRATİK METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU
15.The IFCC Curriculum
16.EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı, Taslak
17.MedTech Europe Code of Ethical Business Practice Aralık 2015
18.Sağlık Kuruluşları Atıksu / Sıvı Atık Rehberi
19.EFLM Uzmanlık Eğitimi Müfredatı
20.EFLM Asistan Karnesi Log book EFLM European Syllabus Training Record for Specialists in LM June2018
21.Hb.Bozuklukları.Preanalitik
22.Klinik  Laboratuvarda  Elektroforez  Uygulamaları
23.EFLM-EAS ATEROJENİK LİPOPROTEİNLER HAKKINDA KILAVUZ
24.EFLM-COLABIOCLI VENÖZ KAN ALMA KILAVUZU TÜRKÇE
25.COVID-19 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ REHBERİ
26.Klinik Laboratuvarlar İçin Saflaştırılmış Su Kılavuzu
27.COVID-19'A KARŞI LABORATUVARCILAR İÇİN ÖNLEMLER LİSTESİ
28.Koagülasyon Testlerinde Preanalitik Evre Kılavuzu
29.Kan Gazı, pH ve İlişkili Diğer Ölçümlerde Preanalitik Evre Kılavuzu
30.Tıbbi Laboratuvarlarda Kan Sayımı Kılavuzu: Preanalitik Değişkenlerin Etkisi 
31.Guidelines for complete blood count in medical laboratories effects  of preanalytical parameters 
32.ATEROJENİK LİPOPROTEİNLERLE İLGİLİ EAS-EFLM KILAVUZU TÜRKÇE
33.LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK PERFORMANSI
34.IFCC Etik Kılavuzu- İngilizce
35.IFCC Etik Kılavuzu- Türkçe
36.BOS Analiz Kılavuzu
37.KAH Kılavuzu
38.The European Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: code of conduct, version 3 – 2023
39.OECD ÜLKELERİNDE TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ
40.TBD Akademi Eğitim Grubu’nun hazırladığı ‘Yapay Zeka Araçlarının Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Durum Raporu ve Öneriler’
41.EFLM YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR LABORATUVAR REHBERİ TÜRKÇE