Vücut Sıvıları Analizi Çalışma Grubu

 

https://yonetim.citius.technology/haber/haber20828/image-20200819221914-1.png

Aylin Sepici Dinçel-Başkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
asepicidincel@gmail.com

 

https://yonetim.citius.technology/haber/haber20828/image-20200819221914-2.jpeg

Burak Arslan
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Biyokimya, Ankara

burakarslanmd@gmail.com

 

https://yonetim.citius.technology/haber/haber20828/image-20200819221914-3.jpeg

Özlem Özbaş Demirel
T. C. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Biyokimya Bölümü

drozbas@gmail.com

 

https://yonetim.citius.technology/haber/haber20828/image-20200819221914-4.jpeg

Kübra Doğan
Sivas Numune Hastanesi
Tıbbi Biyokimya Bölümü, Sivas

kubradogan82@hotmail.com

 

https://yonetim.citius.technology/haber/haber20828/image-20200819221914-5.jpeg

Halef Okan Doğan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Sivas

halefokan@gmail.com

 

https://yonetim.citius.technology/haber/haber20831/havvayasemin.jpg

Havva Yasemin Çinpolat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

yaseminarattan@gmail.com

Çalışma Grubunun Amacı

Ülkemizde yapılan klinik ve/veya deneysel araştırmalarda vücut sıvılarında (kan, BOS, plevral sıvı, peritonal sıvı, perikard, eklem sıvısı, kist sıvısı vb.) biyobelirteç çalışacak olan araştırmacılarımıza ilgilendiği vücut sıvısına ait kılavuzlar hazırlamak, günlük rutinlerinde kolaylık sağlamakla birlikte, planladıkları bilimsel araştırmalar öncesi kaynak oluşturmaktır.

Çalışma Grubunun Hedefleri

Öncelikle dünya literatüründe örneklerine rastalanan BOS ile ilgili yayınlanmış kaynakların Türkiye şartlarına adapte edilmesi sağlanarak ülkemize ilk defa BOS ile ilgili hazırlanmış kılavuz kazandırmaktır.
Takip eden süreçte başlanmış olan diğer vücut sıvıları için kılavuz hazırlıkları devam edecektir.

Çalışma Grubunun Kapsamı

Özellikle son yıllarda artan bir şekilde dikkat çeken ve klinik kullanımda yer alan nörobiyobelirteçler ve geleneksel belirteçler için BOS ve kan numuneleri ile yapılacak araştırmalarda başvurulabilecek kılavuzlar bu grubun önceliği olacaktır. 1998 yılında National Institutes of Health Biomarkers Definitions Working Group biyobelirteçleri; normal biyolojik, patolojik süreçleri gösterebilen, farmakolojik tedavilere veya terapotik girişimlere cevapların izlenilebilmesine olanak sağlayan objektif olarak ölçülüp değerlendirilebilen indikatörler olarak tanımlamıştır. WHO bu tanımlamaya herhangi bir vücut sıvısında herhangi bir madde veya ürünü aracılığı ile hastalıkların veya çıktıları takip etmeye olanak sağlayabileceğini eklemiştir.

Klinik çalışmalar öncesi deney materyalinin kullanımı konusunda bilgi edinmek isteyen çalışma gruplarına destek sağlanıp, biyokimya alanında çalışan bilim insanlarının süreç içerisinde olması sağlanacaktır. Ayrıca uzun yıllardır çalışma standartları net belirlenmemiş olan vücut boşlukları sıvıları da bu çalışma grubu kapsamında, ilgili analizin her basamağında yaşanan belirsizlikleri içererek hazırlanacaktır.

BOS Analiz Kılavuzu