SEMPOZYUM: KANITA DAYALI ÖĞRETİM, 17-18 KASIM 2021

Değerli Meslektaşlarımız,

"Joint FEBS/SPB/UMinho Symposium on Evidence Based Teaching in Your Biomolecular Classroom: Catalysing Student Engagement" (Biyomoleküler Sınıfınızda Kanıta Dayalı Öğretim Üzerine Ortak FEBS/SPB/UMinho Sempozyumu: Öğrenci Katılımını Kolaylaştırma) başlıklı uluslararası sempozyum 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

 Aktif öğretme ve öğrenme yaklaşımlarının öğrenci katılımı ve akademik başarı üzerindeki olumlu etkisine dair kesin kanıtlar mevcuttur. Bu yaklaşımlar çeşitlilik göstermekle birlikte pandemi ortamında değişime uğramıştır.

17-18 Kasım 2021’de  gerçekleşecek olan sempozyumda öğretime yönelik güncel bilimsel yaklaşımlar tartışılacaktır. Etkinlik, Portekiz Biyokimya Derneği (SPB) ve Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu'nun (FEBS) desteğiyle Minho Üniversitesi Merkez IDEA tarafından düzenlenecektir. Sempozyum öğretim ile ilişkili teorik dersler ve davetli konuşmacıların  yer aldığı çalıştaylardan oluşmaktadır.  

Sunumlar ve çalıştaylar, Erin Dolan (Georgia Üniversitesi, ABD), Kimberly Tanner (San Francisco Eyalet Üniversitesi, ABD), Gabriel Hornink (Universidade Federal de Alfenas, Brezilya), Luciane Vieira de Mello (Liverpool Üniversitesi, Birleşik Krallık), Stephen Rutherford (Cardiff Üniversitesi, Birleşik Krallık), Rui Oliveira, Joana Azeredo & Manuel João Costa (Minho Üniversitesi, Portekiz) tarafından verilecektir.

Öğretim ve öğrenme yaklaşımlarına ilgi duyan tüm öğretim üyelerini ve lisansüstü öğrencileri hedef alan bu ücretli sempozyuma ait ayrıntılı bilgilere https://ruipso.wixsite.com/studentengagement adresinden  ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına