MedicReS | Peer Review Systematic Review & Meta-Analysis

Türk Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,

Sizleri Sekizinci MedicReS İyi Tıp Araştırması Dünya Kongresi kapsamında Türkçe gerçekleşecek Peer Review ve Systematic Review & Meta-Analysis Kurs programımız hakkında bilgilendirmek isteriz.

Aşağıdaki kurs programları 5 gün boyunca devam edecektir.

Bu kursun sonunda katılımcılar;

 • Sistematik derleme ve meta-analizlere olan ihtiyacı açıklar,
 • Sistematik bir incelemenin avantaj ve risklerini ortaya koyar,
 • İyi bir sistematik derleme için ilgili literatürde kapsamlı bir araştırma yapar,
 • Randomize olan ve olmayan kontrollü araştırmalar için meta analiz hesaplamalarını yapar ve yorumlar,
 • Gözlemsel çalışmaların sistematik incelemelerinin yürütülmesindeki sorunları tanımlar,
 • Tablo ve grafikleri oluşturur ve yorumlar, heterojenliği açıklar ve iyi yönetir,
 • Yanlılık kaynaklarını ortaya koyar ve yanlıkla baş eder,
 • Sistematik bir incelemenin kalitesini nitel veri analizii ile değerlendirir,
 • 10 Saat Canlı Ders
 • 22 Web Tabanlı Ders / Online Sınavlar
 • Kişiye Özel E-PICOS Reviewer Yazılım Lisansı
 • Alan Özel Workshoplar
 • Uluslararası Geçerli Sertifika
 • MedicReS 8th World Congress tüm oturumlarına katılım haklarına sahip olacaktır.

İletişim: begmr@medicres.org

Kayıt ve detaylı bilgi: www.medicres.com             

MedicReS, Ulusal ve Uluslararası tüm eğitim, konferans ve kongre katılımları, Hekimlerin sponsor desteği ile katılımları durumunda TITCK kongre hakkı sınırlamalarından muaftır.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-firmalarinin-dikkatine-27122018173647 

Kursumuzun üyelerinize duyurulması konusunda göstereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla,

MedicReS Türkiye Koordinatörlüğü

Saygılarımla,

Atilla ULUÇAM

Sales & Marketing Coordinator 

MedicReS

www.medicres.org

E-Mail: atilla.ulucam@medicres.org

Mobile: 0 546 224 14 77