DR. EBRU SAATÇİ'NİN PATENT BAŞARISI

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin üyesi ve Türk Biyokimya Dergisi'nin editörlerinden Dr. Ebru Saatçi'nin "Multipl sklerozda beta-kazomorfin peptitlerinin kullanılması" konulu buluşu için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilmesine 14 Eylül 2021 tarihi itibariyle onay verilmiştir. Buluşun özeti aşağıda verilmektedir.

Bu buluşundan ve başarısından dolayı değerli hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Doğan Yücel
TBD Başkanı
Yönetim Kurulu adına

Buluşun Özeti Buluş, multipl skleroz hastalığının önlenmesinde, tedavisinde ve bu hastalıktan kaynaklanan semptomların giderilmesinde tedavici edici bir biyolojik molekül kullanımı ile ilgilidir. Buluşta, tedavi edici nitelikte olan, yan etkileri ve toksik etkisi bulunmayan biyolojik molekülün, merkezi sinir sistemine infiltre olan lenfositlerin sayılarını, T hücre alt gruplarını ve özellikle sitokin üreten hücrelerin sayısını önemli ve istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azaltarak etki ettiği belirlenmiştir.