AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLERDE UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ KURSU

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri "Akut Lenfoblastik Lösemilerde Uygulamalı Flow Sitometri Kursu” başlığını taşıyan kursumuza davet ediyoruz. 

Kurs esas olarak uygulamalı ve laboratuvar ortamında yapılacak olmakla birlikte, aynı zamanda hibrit bir kurstur. Fiziki şartlarda katılamayacak meslektaşlarımız için çevrim içi katılma imkânı da sağlanacaktır.

Katılımcılar, ALL tanısında çok önemli olan hücre belirteçlerini tanımlamak ve ölçmek için flow sitometrinin nasıl kullanıldığını keşfederek ALL ile ilgili ayrıntılı vaka çalışmalarını inceleyeceklerdir. Kurs, ALL alt tipinin belirlenmesi, tedavi etkinliğinin izlenmesi, minimal rezidüel hastalığın tespiti ve hastaya özgü tedavi stratejilerinin belirlenmesi ana başlıklarını içermekte olup flow sitometri sonuçlarını iyileştirmek için hayati önem taşıyan temel adımları ve akış sitometrisini kullanmanın nüanslarını da kapsayacaktır.

Bu kapsamlı ve önemli kursta tüm katkı verenlere çok teşekkür ediyoruz. 

 

 

Program İçin Tıklayınız

 

Akut Lenfoblastik Lösemilerde Uygulamalı Flow Sitometri Kursu
Konu:Akut Lenfoblastik Lösemilerde Uygulamalı Flow Sitometri Kursu
Haber Eklenme Tarihi:20 Mart 2024 Çarşamba Yayında geçen süre:2 ay önce
  • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız