COVID-19'a Karşı Laboratuvarcılar için Önlemler

Değerli Meslektaşlarımız,
 

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bulaşma özelliği çok yüksek bir virüs salgınıyla, Corona virüsü salgını ile yüz yüzeyiz. COVID-19’lu hastaların numuneleri tıbbi biyokimya laboratuvarlarına da gelmektedir. Virüsün genel olarak solunum yoluyla bulaştığı kabul edilse ve viral yük bakımından öncelikle balgam, nazal sürüntü, farengeal sürüntü, nazofarengeal sürüntü ve bronkoalveolar lavaj sıvısı tehlike içerse de, özellikle viremi durumunda, bu hastaların kan, idrar, gaita vb. numunelerinin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğunu kabul etmek durumundayız. Ayrıca, bu numunelerin büyük bölümü hastayla temasın yüksek olduğu yoğun bakım birimlerinden gelecektir ve bu yüzden dış yüzeyleri de kontaminasyona yol açabilir. Dolayısıyla tüm laboratuvar çalışanları risk altındadır. Bu yüzden tıbbi biyokimya uzmanları olarak hem kendi güvenliğimizi, hem de diğer laboratuvar çalışanlarının güvenliğini sağlamak durumundayız. Bu aynı zamanda hepimizin etik sorumluluğudur.
 

Corona virüsüne karşı güvenlik önlemleri konusunda daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan geçici rehberi kısaltarak tercüme etmiş ve sizlerle paylaşmıştık. Ancak, çok daha özet ve ülkemiz gerçekleriyle de uyumlu bir önlemler listesine gerek olduğunu düşünüyoruz. Önlemler listesine ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla,
TBD COVID-19 Çalışma Grubu