Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) kalite standartları bildirisi hk.

Değerli editörler ve dergi sorumluları,
 

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir.

 

İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/e… web adresinden ulaşılabilir. Dergi sayfalarında da bildiri metnine yer verilebilir.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunar, sağlıklı günler dileriz.