TBD Biyokimya Günleri Sivas – 2016

 

 

Arzu Kösem Pnömotik Sistemin İdrar Tetkiki Sonuçlarına Etkisi
Abdullah Tuli Niçin PCR?
Abdurrahman Coşkun Test Tekrarının Objektif Olarak Değerlendirilmesi
Alper Gümüş Ölüm Sonrası Dönemde Glikoz ve Glikojen Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Ölümden Sonra Geçen Sürenin Saptanması
Ayşegül Uğur Kurtoğlu Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları
Cenk Aral Kanserde Mitokondrinin Önemi: Gücün Aydınlık ve Karanlık Yüzü
Çiğdem Sönmez Klinik Laboratuvarlarda TS EN ISO 15189 Akreditasyona Hazırlık ve Denetim Aşamaları
Diler Aslan Analitik Kalite Değerlendirilmesinde ve Diyabet Bakım Kalitesinde Büyük Verinin Kullanımı
Diler Aslan Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle
Diler Aslan IVD Yaşam Döngüsündeki Roller: Türkiye’deki Durum ve Tıbbi Laboratuvarların Yeri (İnsan sağlığı ve hasta güvenliği)
Doğan Yücel Task Force on Chronic Kidney Disease
Ebru Dündar Yenilmez Hemoglobinopatilerde NIPT; Serbest fetal DNA’da Paternal Mutasyonların post PCR yöntemi olan HRM Analizi ile Saptanması
Elif Delibaş Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine N-Asetilsistein’in Etkisi
Engin Demir Veri Bilimi
Fatma Demet Arslan Seruma Karşı Plazmada Bazı Analitlerin Karşılaştırması
Funda Kosova Özgün Heterosiklik Bileşiklerin Kanser Dizin Hücrelerinde Apoptotik Faktörler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Gökmen Zararsız Bioinformatics In Metabolomics
Gülnur Andican Arzu Seven Anısına
H. Okan Doğan Untargeted Metabolomik Analizi
Hasip Çirkin Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları
Hilal Koçdor 1. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu Ardından
Hilal Koçdor Karsinogenezde Güncel Kavramlar Ve Araştırma Metodolojileri
Hüseyin Aydın Biyokimya Laboratuvarından Kalite Yönetimi
Hüseyin Kayadibi Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Doğrulama Amaçlı Kullanılan Yöntemler
Hüseyin Kurku Enürezisde Serum ve İdrar Braın-Derıved Neurotrophıc Factor (BDNF) Düzeyleri
Hülya Toker Agresif ve Kronik Periodontitisli Hastalarda IL-13 Gen Plolimorfizmlerinin Saptanması ve Periodontal Tedavinin Dişeti Oluğı Sıvısı IL-13 Düzeyine Etkisi
İlknur Bingül Alkole Bağlı Olmayan Hepatik Fibroz Modelinde Betain Tedavisinin İyileştirici Etkisi
İsmail Sari P27RF-Rho Proteininin Preimplantasyon Embriyolarındaki Lokalizasyonu Ve Ekspresyon Oranları
Kübranur Ünal Ramazan Orucunun Oksidatif Stres ve Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Etkisi
Malik Ejder Yıldırım A Possible Association Between Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI-1) and Endometrial Cancer
Meral Yılmaz Kronik Böbrek Hastalığı (Yetmezliği) Olan Türk Hastalarında Tümör Nekroz Faktör Alfa Ve İnterlökin-6 Promoter Polimorfizmlerinin Etkisi
Meral Yüksel Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri
Merve Sibel Güngören Hepatik fibrozisin değerlendirilmesinde ELF testi
Mesude Falay Malign Hematolojik Hastalıklarda İmmunfenotiplendirme
Muhittin A. Serdar HBYS ve LBYS’ni etkin kullanımı: Veri madenciliği
Murat Kemal Avcı Gossypium Hirsutum (Pamuk)’Da Lif Kalitesini Kontrol Eden Ghmyb-R2r3 Transkripsiyon Faktörlerinin Doğrudan Bağlandiği Genlerin İn Silico Yöntemlerle Tahmin Edilmesi Ve Belirlenmesi
Nazlı Ercan Maternal kanibalizm görülen Kangal köpeklerinde serum adenozin deaminaz (ADA) ve ksantin oksidaz (XO) düzeylerinin belirlenmesi
Nurcan Kılıç-Baygutalp Prokalsitoninin Stabilite Çalışması
Özlem Unay Demirel Yeni Trombosit Parametresi
Sedef Yenice Klinik Laboratuvarda “Hasta –Merkezli” ve “Değere-Dayalı ” Yönetim
Serhat Gök Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa’da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu
Şeyma Dümür D Vitamininin Fibromiyalji Ve Obstruktif Sleep Apne Sendromu İlişkisindeki Rolü
Suat Hayri Küçük Dış Laboratuvar Hizmetlerinde Farklı Yazılımlar Arasında Veri Alışverişi
Tahir Kahraman Vaccinium Myrtillus L. Ekstresinin Diyabetli Sıçanlarda Paraoksonaz Ve Lipoprotein Düzeyleri
Tuba Çandar Büyük Cerrahi Operasyonlarda Hangi Tip Heparinize Şırınga Seçilmelidir?
Yeşim Özarda Büyük Veriden İndirekt Referans Aralıklarının (i-RA) Eldesi ve Yeni Planlanan i-RA Çalışması
Yeşim Özkan Antiplatelet Etkide Yeni Hedef Sinyal Yolakları

 

İletişim Bilgileri

  • Hirfanlı Sokak. No: 9/3
  • 06700 Gaziosmanpaşa
  • ANKARA / TÜRKİYE
  • Tel: (+90 312) 447 09 97
  • Fax: (+90 312) 447 09 63

Site Kullanım Hakları

  • Türk Biyokimya Derneği (TBD) web sitesinde yer alan tüm metin, haber, resim ve görsellerin hakları TBD’ne aittir.
  • Kaynak gösterilse bile TBD’den izin alınmadan alıntı yapılamaz, bir bölümü veya tamamı basılı olarak ya da elektronik ortamda kullanılamaz.

Sitemizi En İyi Şekilde Görebilmek İçin Mozilla Firefox, Safari 5, Google Chrome, Internet Explorer 8 veya üzeri kullanmanızı tavsiye ederiz...