TBD - BD Preanalitik Evre Sempozyumu

TBD-BD Preanalitik Evre Sempozyumu: https://tbd-bdpreanalitikevregunleri.org/ 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl TBD - BD Preanalitik Evre Sempozyumu’nu 28 - 29 Nisan 2018 tarihinde Kayserili meslektaşlarımızın ev sahipliğinde Hilton Kayseri’de yapıyoruz.

Sempozyumda preanalitik evrenin can alıcı sorunları yanı sıra, preanalitik evreye yönelik eğitim ve günümüzde preanalitk evrenin daha da önem kazandığı bir uygulama olarak şehir hastanelerinde laboratuvar pratiği de tartışılacaktır. Bilimsel programda yer alacak başlıca konu başlıkları aşağıda verilmektedir.

Her zaman olduğu gibi sempozyumda sunulan bildiriler, SCI-E’de listelenen Türk Biyokimya Dergisi – Turkish Journal of Biochemistry özel sayısında yayımlanacaktır. Program elverdiği ölçüde özellikle genç meslektaşlarımıza sözlü bildiri sunma imkanı da sağlanacaktır.

Sempozyuma aktif olarak, bir bildiri ile katılan tüm meslektaşlarımıza Hilton Kayseri'de 28 Nisan 2018 tarihinde ücretsiz konaklama imkanı sağlanacaktır. 

Sizleri ilkbaharın son demlerine doğru ülkemizin bu hoş yöresinde zengin sempozyum programını paylaşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Doğan Yücel
TBD Başkanı

TBD-BD Preanalitik Evre Sempozyumu - Bilimsel Program

28 Nisan 2018, Cumartesi

09:00 - 13:00

Kayıt

13:00 - 13:30

Açılış

13:30 - 14:00

Ulusal Güvenlik Raporlama Sisteminde Laboratuvar Preanalitik Süreç Hatalarının İzlenmesi - Dilek Tarhan

14:00 - 14:30

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi - Ferzane Mercan

14:30 - 15:00

Ara

15:00 - 15:20

Preanalitik Evrede Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi - Canan Yılmaz

15:20 - 15:40

Preanalitik Kalite Indikatörleri ve Raporlanması - Funda Güçel

15:40 - 16:00

Preanalitik Evrede Risk Yönetimi -  Güzin Aykal

16:00 - 16:20

Preanalitik Sürecin Takibinde LBYS ve HBYS - Cihan Coşkun

16:20 - 16:40

PEFLM Preanalitik Çalışma Gubu Güncel Çalışmaları - Pınar Eker

16:40 - 17:00

Ara

17:00 - 17:20

Preanalitik Evrede Eğitimin Önemi - Bağnu Orhan

17:20 - 17:40

Çocuklardan ve Kataterden Kan Alma - İpek Çınaroğlu

17:40 - 18:00

Plazma mı, Serum mu? Analitlere Etkileri - Günnur Dikmen

18:00 - 18:20

Numune Alma Tüpleri Validasyonu ve Verifikasyonu - Berrin Berçik İnal

18:20 - 19:00

Sözlü Sunumlar

29 Nisan 2018, Pazar

09:00 - 09:20

İmmünokimyada Preanalitik Evre -Didem Barlak Keti

09:20 - 09:40

İleri Analiz Tekniklerinde (Kütle Spektrometri, Atomik Absorbsiyon vb.) Preanalitik Evre - Fehime Benli Aksungar

09:40 - 10:00

Terapötik ve Bağımlılık Yapan İlaç Analizlerinde Preanalitik Evre - Çiğdem Karakükçü

10:00 - 10:20

Kan Gazı ve pH Testleriyle İlgili Preanalitik Evre - Cevat Yazıcı

10:20 - 10:40

Sözlü Sunumlar

10:40 - 11:00

Ara

11:00 - 11:20

Pnömatik Sistemler: Özellikleri Ve Preanalitik Evredeki Önemleri - Çiğdem Sönmez

11:20 - 11:40

Santrifügasyon ve Preanalitik Hatalar, Testlere Yansımaları - Alper Gümüş

11:40 - 12:00

Numune Hazırlamanın Preanalitik Evredeki Önemi: Ekipman ve Pipetleme - Koza Murat

12:00 - 12:20

Preanalitik Evre Ile Ilgili Vaka Sunumları I – Fatma Taneli

12:20 – 12:40

Sözlü Sunumlar

12:40 - 14:00

Öğle Yemeği

14:00 - 14:20

Hematoloji ve Flow Sitometri Laboratuvarlarında Preanalitik Evre - Mesude Falay

14:20 - 14:40

Hemostaz Laboratuvarlarında Preanalitik Evre - Sabahattin Muhtaroğlu

14:40 - 15:00

TBD Hemostaz Testlerinde Preanalitik Evre Anket Sonuçları - Mehmet Şeneş

15:00 - 15:20

Sözlü Sunumlar

15:20 - 15:40

Ara

15:40 - 16:00

Şehir Hastaneleri Sürecinde Preanalitik Evre - Aylin Haklıgör, Damla Kayalp

16:20 - 16:40

Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Preanalitik Hata Kaynakları - Fazıla Erkal

16:20 - 16:40

Postürün ve Egzersizin Laboratuvar Testlerine Etkileri - Ayfer Çolak

16:40 – 17:00

Preanalitik Evre İle İlgili Vaka Sunumları II - Esin Avcı Çiçek

17:00 - 17:30

Kapanış

 
 • Sempozyuma katılım bedeli 180 TL (KDV dahil) olacaktır.
 • Öğle ve akşam yemekleri ücretsizdir.
 • Aktif olarak bir bildiriyle katılanların, 28 Nisan 2018 akşamı konaklamaları ücretsizdir. 
 • Bildiriler SCI-E'de listelenen Türk Biyokimya Dergisi /Turkish Journal of Biochemistry'de yayımlanacaktır.
 • Kayıt-konaklama ve bildiri özeti gönderimi ile ilgili detaylar, en kısa sürede tarafınıza bildirilecektir.

Sempozyum Ana Konuları

* Postür ve egzersizin test sonuçlarına etkisi, biyolojik    varyasyon
* Santrifügasyon ve preanalitik hatalar
* Numune alma
* Numune alma tüplerinin validasyon ve verifikasyonları
* Serum - plazma farkı, analizlere etkileri
* Ekipman ve pipetleme, önemi
* Numune transferi
* Pnömatik sistemler ve preanalitik evrede önemleri
* Hematoloji ve hemostaz laboratuvarlarında
   preanalitik evre
* İmmünokimyasal analizde preanalitik evre

* İdrar analizlerinde preanalitik evre
* Kan gazı analizlerinde preanalitik evre
* Terapötik ve bağımlılık yapan ilaçların analizinde
   preanalitik evre
* İleri analizinde (MS, AAS) prenalitik evre
* Hastabaşı testlerde preanalitik evre
* Preanalitik evrede kalite kontrol, kalite güvencesi
   ve risk yönetimi
* Preanalitik evre kalite indikatörleri ve raporlanmaları
* Preanalitik evrenin kontrolünde HBYS/LBYS
* Preanalitik evrede eğitim
* Şehir hastaneleri sürecinde preanalitik evre

 
 

 

 

 

İletişim Bilgileri

 • Hirfanlı Sokak. No: 9/3
 • 06700 Gaziosmanpaşa
 • ANKARA / TÜRKİYE
 • Tel: (+90 312) 447 09 97
 • Fax: (+90 312) 447 09 63

Site Kullanım Hakları

 • Türk Biyokimya Derneği (TBD) web sitesinde yer alan tüm metin, haber, resim ve görsellerin hakları TBD’ne aittir.
 • Kaynak gösterilse bile TBD’den izin alınmadan alıntı yapılamaz, bir bölümü veya tamamı basılı olarak ya da elektronik ortamda kullanılamaz.

Sitemizi En İyi Şekilde Görebilmek İçin Mozilla Firefox, Safari 5, Google Chrome, Internet Explorer 8 veya üzeri kullanmanızı tavsiye ederiz...