Türk Biyokimya Derneği Adana Şubesi

Türk Biyokimya Derneği Adana Şubesi Yönetim KuruluTBD Adana Şb. e-posta: tbd.adana@gmail.com
Başkan: Prof. Dr. Levent Kayrın
Çukurova Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: lkayrin@gmail.com

Sekreter: Ar. Gör. Umut Kökbaş
Çukurova Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
e-posta: umutkokbas@gmail.com

Sayman: Kimya Yüksek Mühendisi İsa Ünlükurt
Çukurova Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Emekli Öğretim Görevlisi
e-mail: iunlukurt@cu.edu.tr

Asil Üye: Prof. Dr. Abdullah Tuli
Çukurova Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: tuliabd@gmail.com

Asil Üye: Öğr. Gör. Dr. Ümit Yaşar
Toros Üniv., Meslek Yüksek Okulu Diyaliz Bölümü Öğretim Görevlisi
e-posta: umit.yasar@toros.edu.trÜyelik için istenilen belgeler:


- Doldurulmuş üyelik formu (Üyelik Formu için lütfen tıklayınız)
- 1 adet vesikalık resim,
- Nufus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
- 120 TL (60 TL yıllık üyelik + 60 TL giriş ücreti)

Dernek Hesap Bilgileri:


TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ TÜRKİYE İŞ BANKASI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
Hesap Numarası: 6010 0153247
IBAN: TR37 0006 4000 0016 0100 1532